Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014 00:00

Παροχές ΔΕΗ

Διατομές καλωδίων και αντιστοιχία σε ασφάλειες ...

...Στους παρακάτω, συνημμένους σε μορφή PDF πίνακες, μπορούμε να βρούμε την κάθε παροχή που θέλουμε. Δηλ, αντιστοιχία ασφάλειας πίνακα - διατομής καλωδίων -  ασφάλεια στο μετρητή της ΔΕΗ, καθώς και την ελάχιστη ισχύ του μετασχηματιστή ΔΕΗ που τις τροφοδοτεί:

Α) Πίνακας IV : Στοιχεία μονοφασικών και τριφασικών παροχών

Β) Πίνακας V : Στοιχεία μεμονωμένων καταναλωτών χαμηλής τάσης

 

Διαβάστηκε 7236 φορές